Zpět do obchodu

Registrace

Obchodní podmínky

Platné od 2.1.2019

Cena : Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH.. Dodavatel si vyhrazuje v odůvodněných případech právo změny cen a to až do okamžiku zaslání potvrzené objednávky.

Platební podmínky : Pokud není dohodnuto jinak, zboží je placeno převodem z bankovního účtu odběratele fakturou se 14-ti denní splatností. Po dohodě je možné fakturovat celou dodávku jako jeden celek (investiční náklady), popř. rozdělit fakturačně dodávku na více položek (neinvestiční náklady). Dále je možné vystavit (především v závěru kalendářního roku) fakturu na objednané zboží s tím, že dodávka bude uskutečněna v lednu následujícího roku. Při tomto způsobu fakturace můžeme poskytnout řadu referencí škol od roku 1994, se kterými tento způsob fakturace proběhl. Fyzickým osobám zasíláme zboží na dobírkou Českou poštou.

Objednávka : E-mailová, faxová nebo písemná objednávka. Na každou objednávku zasíláme potvrzení v PDF formátu. Při zadání první objednávky požadujeme na objednávce uvedení následujících údajů : IČO a DIČ (pokud existují), e-mail, adresu, bankovní spojení, telefon a fax (pokud existují), příjemce zboží a plátce faktury (pokud jsou odlišní). Na objednávku v hodnotě vyšší než 10 000,- Kč může být vystavena kupní smlouva, po jejímž podepsání je zboží dodáno. Pokud je zboží fakturováno na školu, na objednávce musí být uveden přesný fakturační název školy.

Dodávka :  Dodávky zboží se snažíme vyřizovat průběžně, jsme však vázáni dodacími lhůtami našich dodavatelů.

Záruka : Pokud není uvedeno jinak, poskytujeme na veškeré dodávané zboží záruku po dobu 24 měsíců. Záručním listem je dodací list. U keramických tabulí je záruka na povrch 10 let.

Reklamace, servis : Místem plnění reklamací je sklad Český Těšín, při reklamaci žádáme o specifikaci závady a zaslání kopie dodacího listu. Servis všeho dodávaného zboží plně zajišťuje naše firma, přičemž místem plnění servisu je sídlo firmy Didamat Plus s.r.o. Doba opravy je obvykle do 30 dní (pokud není dohodnuto jinak).

Přeprava : Zboží zasíláme poštou obchodním balíkem nebo dopravní službou (tabule). Expediční poplatky jsou účtovány vždy dle skutečných nákladů.

Převzetí zboží : Množstevní reklamace (počet kusů, chybějící komponenty apod.) je zákazník povinen uplatnit do tří dnů od převzetí dodávky.

 

V Českém Těšíně 2.1.2019