Zařízení ke zkoumání rovnoměrného a nerovnoměrného pohybů 03-101

Přístroj slouží k demonstraci a zkoumání vlastnosti rovnoměrného a nerovnoměrného pohybu.

Uplatňuje se v hodinách fyziky a přírodovědy. 

Rozměr: 657 x 110 x 50 mm
Váha: 1,70 kg 

This product is sold out