Nakloněná rovina pro cvičení s třením 03-195

Zařízení může být používáno v mnoha různých cvičení z oblasti dynamiky. S jeho pomocí je možné vysvětlit otázky týkající se: statického tření dynamického tření při použití vozíku (např. ze soupravy č. 03-194-1)

Zařízení se skládá z:

  • kovová dráha s kladkou, pravoúhlou stupnicí a s olovnicí
  • montážní stativ s možností regulace úhlu naklonění roviny
  • 2 dřevěné kostky se dvěma závažími
  • 4 výměnné povrchy s různým stupněm přilnavosti
  • souprava 6 závaží 50g
  • lanko

Doporučené didaktické pomůcky, které nejsou obsaženy v soupravě:

  • vozík ze soupravy ke cvičení z mechaniky, viz. 03-094-1
  • siloměry s různým rozsahem měření
  • cejchované závaží o různých hmotnostech
  • další výměnné povrchy s různým stupněm přilnavosti, np. skleněná ploška, kůže atp.

Rozměr roviny: 16x600x60mm

This product is sold out