Zapojení polovodičové diody 03-138

Na podstavci se nachází dioda spojená způsobem umožňujícím změnu směru vodění.

Když dodatečně používáme ampérmetr a voltmetr, můžeme demonstrovat:

 

  • sériové a paralelní zapojení elementů v elektrickém obvodu
  • měření intenzity proudu v obvodu
  • měření napětí
  • působení diody


Rozměr: 134 x 134 x 60 mm
Váha: 0,14 kg

This product is sold out